Tel.: 089 71 63 32     E-mail: [email protected]

Tips & Advies

Tips & Advies

Onderhoud

Voor het onderhoud van uw verwarmingsinstallatie kunt u ook bij ons terecht. De zaakvoerder houdt zich er persoonlijk mee bezig. Het onderhoud van het centraal stooktoestel van uw verwarmingsinstallatie is een verplichting voor zowel particulieren als bedrijven.

 • Centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) moeten tweejaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.
 • Centrale stooktoestellen op stookolie (mazout) of vaste brandstof (hout, pellets, steenkool …)
 • moeten jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.

De gebruiker van het centrale stooktoestel is verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij huurwoningen moet dus de huurder het centrale stooktoestel laten onderhouden.

Voorwaarden

 • De onderhoudsregels zijn alleen van toepassing op centrale stooktoestellen (centrale verwarming).
 • Voor individuele stooktoestellen (kachels, gashaarden, open haarden, doorstroomketels, badgeisers …), die niet zijn aangesloten op een centraal verwarmingssysteem, is onderhoud niet wettelijk verplicht.

Procedure

Sommige verplichtingen zijn afhankelijk van:

 • De soort brandstof
 • Het vermogen van uw centraal stooktoestel. Deze informatie vindt u op het kenplaatje op uw cv-ketel.

Vloeibare Brandstof

Voor centrale stooktoestellen op vloeibare brandstof (stookolie) met een vermogen groter dan 20kW, geldt het volgende:

 • Jaarlijks onderhoud verplicht.
 • Het onderhoud moet uitgevoerd worden door een erkende technicus vloeibare brandstof.
 • U krijgt een reinigings- en verbrandingsattest. Daarop moeten de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de technicus die het onderhoud heeft uitgevoerd.
 • Als huurder bezorgt u een kopie van het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar.
 • Bewaar minstens de laatste twee attesten.

Sinds 1 juni 2013 zijn de verbrandingswaarden voor centrale stooktoestellen met vloeibare brandstoffen verstrengd. Het heeft daarbij geen belang in welk jaar uw toestel gebouwd werd. Op de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie vindt u bij de veelgestelde vragen meer informatie over de verbrandingswaarden.

Gas

Voor centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan en propaan) met een vermogen groter dan 20kW, geldt het volgende:

 • Tweejarlijks onderhoud verplicht.
 • Het onderhoud moet uitgevoerd worden door een erkende technicus gevormde brandstof.
 • U krijgt een reinigings- en verbrandingsattest. Daarop moeten de naam, het erkenningsnummer en handtekening staan van de technicus die het onderhoud heeft uitgevoerd.
 • Als huurder bezorgt u een kopie van het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar.
 • Bewaar minstens de laatste twee attesten.

Vaste brandstof

Centrale stooktoestellen op vaste brandstof (hout,pellets of steenkool)

 • Jaarlijks onderhoud verplicht.
 • Het onderhoud moet worden uitgevoerd door een geschoolde vakman.
 • U krijgt een reinigings- en verbrandingsattest. Daarop moeten de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de technicus die het onderhoud heeft uitgevoerd.
 • Als huurder bezorgt u een kopie van het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar.
 • Bewaar minstens de laatste twee attesten.